Kursy

Ceramika dla początkujących.

Kurs obejmuje 8 spotkań po 2,5 godziny zegarowej, łącznie 20h zajęć. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy palonka.ceramics@gmail.com Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

Jeżeli chcesz tworzyć bezpieczne naczynia użytkowe to kurs dla Ciebie.

Plan kursu:

Ceramika dla początkujących (zajęcia po 2,5 h )

1

 • omówienie narzędzi
 • omówienie składu i właściwości mas ceramicznych
 • przygotowanie gliny
 • lepienie z wykorzystaniem form gipsowych (miska)
 • zdobienie metodą odcisków, ryt wklęsły
 • polerowanie, nadawanie faktury
 • omówienie procesu suszenia
 • zabezpieczanie prac do dalszej obróbki

2

 • omówienie procesu wypalania ceramiki w piecu elektrycznym
 • obróbka przed wypałem – szlifowanie
 • lepienie z ręki – wygniatanie i lepienie z wałków

3

 • budowanie z płata (kubek)
 • doklejanie elementów (ucho), naprawa pęknięć

4

 • omówienie właściwości i rodzajów szkliw ceramicznych
 • krzywe wypału, temperatura, spiek, spożywczość ceramiki
 • wprowadzenie do techniki szkliwienia – szkliwienie pędzlem, poprzez zanurzanie i polewanie

5

 • omówienie błędów w szkliwieniu, ewentualne poprawki
 • płaskorzeźba (martwa natura)
 • suszenie płaskich prac bez wyginania

6

 • lepienie formy wysokiej (dowolnej) z wykorzystaniem poznanych technik
 • „sprytne myki” w pracy ceramika

7

 • zastosowanie angoby
 • technika sgraffito

8

 • szkliwienie
 • dodatki do szkliw (pehatyna, flota, szkło)
 • mieszanie się szkliw

Po ostatnim wypale odbiór prac, omówienie błędów w szkliwieniu w dogodnym momencie.

Regulamin kursu „Ceramika od podstaw”

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

Organizatorem i prowadzącą kurs jest Magdalena Banaś.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja niniejszego Regulaminu, wypełnienie Karty Uczestnictwa, dokonanie opłaty za zajęcia i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Uczestnicy przyjmowani są według kolejności zgłoszeń (wpłaty przynajmniej pierwszej raty), do wyczerpania wolnych miejsc. W przypadku rezygnacji z kursu minimum tydzień przed jego rozpoczęciem wpłata zostanie zwrócona.

 1. PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

Kurs to 8 spotkań po 2,5 h Przy płatności jednorazowej za cały kurs cena 950 zł. Koszt kursu przy płatności w dwóch ratach to 1000 zł . Płatność może być podzielona na dwie raty po 500 zł, przy czym druga ratę należy uiścić przed zajęciami nr 5. Warunkiem uczestnictwa jest opłata za kurs przed jego rozpoczęciem

10% zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki w godzinach 18.00 – 20.30 . W dni ustawowo wolne od pracy zajęć nie ma.

Wyklucza się zwrot wniesionych opłat za zajęcia z powodu rezygnacji lub nieobecności uczestnika.

W uzasadnionych, pojedynczych przypadkach zajęcia mogą zostać odrobione w trybie indywidualnym (maksymalnie dwa razy).

 1. Prowadząca ma prawo nie wpuścić na zajęcia oraz skreślić z listy, Uczestnika, który mimo upomnienia zalega z opłatą, oraz usunąć z zajęć Uczestnika, którego zachowanie jest naganne, odbiega od ogólnie przyjętych norm, utrudnia prowadzenie zajęć i rażąco narusza regulamin zajęć

Minikurs dla hobbystów :

To dwa spotkania – 3 h lepienia a po wypale na biskwit (zazwyczaj po 2 tyg.) szkliwienie wykonanych prac (do 3 h). Podaje podstawową wiedzę na temat technik lepienia i pomagam na każdym etapie. Bardzo małe grupy – maksymalnie 4 osoby, tak bym miała możliwość dopilnować lepienia i szkliwienia oraz by zwiększyć pewność, że prace się udadzą. Dużo wiedzy merytorycznej pomagającej uniknąć błędów.

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać podstawy i zamierzają tworzyć u siebie w domu lub w ramach pracowni otwartej.

Cena za 6 h zajęć 350zł.

Terminy do ustalenia indywidualnie, może to być również weekend. Zapraszam do kontaktu mailowego palonka.ceramics@gmail.com . Rezerwacja terminu nastąpi po ustaleniu mailowym i wpłacie zadatku w wysokości 50 zł od osoby.

Shopping Cart
Scroll to Top